Mederčina Cup

OZ Hrádocká Venuša a Rybník Mederčina
pod záštitou poslankyne MsZ v Šuranoch Ing. Andrey Heclovej 

usporiada volejbalový turnaj

MEDERČINA CUP

INFORMÁCIE O TURNAJI:

Dátum konania: 10.08.2019 (sobota)

Miesto konania: rybník Mederčina Nitriansky Hrádok

Hlavný usporiadateľ: výbor OZ Hrádocká Venuša

Kategória: nepovinný mix trojíc

Štartovné: 15€/tím (platí sa na mieste)

 

Prezentácia: od 8:00 do 8:45 hod.

Zahájenie: 9:00 hod.

Ceny: medaile, diplomy, trofej, propagačný materiál o Nitrianskom Hrádku

V štartovnom je zahrnuté: 1x kofola/pivo pre každého hráča, občerstvenie (párky, chlieb, horčica/kečup), 2l vody na hráča, káva). 

V prípade záujmu o ďalšie občerstvenie je k dispozícii bufet rybníka Mederčina, kde si môžete zakúpiť.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0950 498 725 alebo mailom info@hradockavenusa.sk

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ!

Prihlásené tímy:

– Vandráci
– Potmehúdi
– Flegmatici
– Tí, čo radi hrajú volejbal
– Rumburáci
– Tréneri
– Tím džezík
– Kolotočári

TEŠÍME SA NA VÁS!