Podporili sme hasičskú súťaž

V sobotu 23. novembra 2019 sa v Športovej hale v Šuranoch konal “3. ročník súťaže zručností mladých hasičov”, ktorú zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Šurany mesto. Aj naše OZ prispelo do tejto súťaže.