Športujeme v lete

SCHVÁLENÁ DOTÁCIA

Získanú použijeme na projekt Športujeme v lete, v rámci ktorého zorganizujeme niekoľko športových podujatí v meste Šurany a jeho mestských častiach. Už v minulom roku sme zorganizovali dve úspešné podujatia – Mederčina CUP (volejbalový turnaj) a Turnaj starých pánov (futbalový turnaj). V tomto roku by sme chceli v našich úspešných podujatiach pokračovať. Podujatia sú určené pre mládež a dospelých. Predpokladaný počet účastníkov je 100 až 200. Podujatia sa budú konať na rybníku Mederčina a na futbalovom štadióne v Nitrianskom Hrádku.