Športuje celá rodina

ZRUŠENÁ DOTÁCIAV dnešnej „počítačovej“ dobe je cieľom nášho projektu zapojiť celé rodiny do športovania. V rámci projektu chceme zorganizovať športový deň pre celé rodiny, v prírode, so športovými aktivitami pre tých najmenších, ale aj najstarších. V spolupráci s inými organizáciami pripravíme okrem športových súťaží rôzne ukážky, či menší kultúrny program. Veríme, že prilákame čo najviac rodín, nielen z mesta Šurany, ale aj z okolitých obcí. Budú pripravené rôzne vecné dary pre víťazov, sladké odmeny a veľa zábavy.