Zakúpili sme športové potreby pre deti a mládež

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja nám schválili dotáciu vo výške 800,-€, v rámci ktorej sme zakúpili športové potreby, ktoré budú slúžiť škôlkárom v elokovanej triede Materskej školy Mostná 1 v Nitrianskom Hrádku a návštevníkom futbalového ihriska v Nitrianskom Hrádku.

Časť zakúpených potrieb bolo použitých aj na podujatiach Trójske bahno, Mederčina CUP a na futbalovom turnaji. Všetky športové potreby boli zakúpené s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Športové potreby pre deti z MŠ v Nitrianskom Hrádku boli odovzdané deťom v piatok 6.9.2019 na základe darovacej zmluvy podpísanej predsedom OZ a riaditeľkou MŠ Mostná 1 v Šuranoch.