Rozlúčka s letom

ZRUŠENÁ DOTÁCIA

Takmer v každom meste či obci sa koncom leta konajú podujatia, ktoré sú venované rozlúčke s letom. V rámci podujatí sa konajú koncerty, či športové súťaže pre celé rodiny. Naše občianske združenie sa rozhodlo usporiadať takéto podujatie aj v Šuranoch, ktoré bude pre všetky vekové kategórie. V rámci podujatia sa bude konať opekačka, pre deti budú pripravené rôzne aktivity a atrakcie, nebudú chýbať maskoti či maľovanie na tvár. Účastníci si budú môcť priniesť piknikové košíky plné dobrôt, súčasťou podujatia bude stánok s občerstvením. Deň zakončíme zábavou do neskorých nočných hodín.