Šuriansky športovo-zábavný deň detí

ZÍSKANÁ DOTÁCIA VO VÝŠKE 300€

Občianske združenie Hrádocká Venuša sa zapojilo do grantovej výzvy „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco. Náš projekt bol vybratý medzi 3 najlepšie z nášho mesta a postúpil do verejného hlasovania. O výške dotácie rozhodnete vy – občania mesta Šurany a okolia v supermarkete TESCO. Získať môžeme dotáciu vo výške 1300 eur.

Každý zákazník, ktorý nakúpi za akúkoľvek hodnotu v dňoch od 20.01. do 16.02.2020 v supermarkete Tesco na ulici Hviezdoslavova 2/A v Šuranoch dostane hlasovací žetón. Hlasovací žetón vhodí do nádoby s našim projektom.

O našom projekte:
Občianske združenie Hrádocká Venuša v spolupráci s ďalšími organizáciami plánuje zorganizovať Šuriansky športovo-zábavný deň detí venovaný všetkým deťom v našom okolí. V rámci podujatia pripraví rôzne športové a zábavné aktivity. Spestrením dňa bude menší kultúrny program. Podujatím chce spojiť všetky deti, aby nesedeli iba pri moderných technológiách, ale aby sa spoločne zabavili vonku so svojimi kamarátmi a rodičmi.