2. ročník Mederčina Cup-u

Občianske združenie Hrádocká Venuša v spolupráci s Rybníkom Mederčina a partnermi usporiadali 2. ročník volejbalového turnaja MEDERČINA CUP, ktorý sa uskutočnil dňa 22.augusta 2020 vďaka finančnej podpore Mesta Šurany a ďalším sponzorom.

Turnaj otvorila poslankyňa MsZ za MČ Nitriansky Hrádok a podpredsedníčka združenia Ing. Andrea Heclová a Miroslav Polák – hlavný rozhodca turnaja. Súčasťou turnaja boli detské aktivity, ako napríklad maľovanie na tvár. Deti boli odmenené sladkými odmenami. Turnaj prišiel podporiť JUDr. Roman Porubský – poslanec MsZ Šurany; Emília Federičová zo ZO SZZP Šurany; zástupcovia z OZ Inšpirujme svet.

Turnaja sa zúčastnilo 8 trojčlenných družstiev zo širokého okolia – Špinavci, Prepelice, Kolotočári, Katastrofa trial, KVS, Kekso tím, Umelci a Šurany Beach Boys. Zabezpečený bol pitný režim a občerstvenie pre každého účastníka turnaja. Organizačným výborom turnaja boli Branislav Jakab – predseda združenia, Dávid Moštenicky – člen združenia a Ing. Andrea Heclová – poslankyňa MsZ. Hralo sa na dve skupiny po 4 družstvách, každý s každým, následne všetci postúpili do štvrťfinále. Tímy, ktoré sa umiestnili na 1.-4. mieste získali pohár, medaile, diplom a vecné dary. Umiestnení na 5.-8. mieste dostali diplom a vecnú cenu. Najlepším rozhodcom turnaja bol Maroš Barta.

„Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomáhali na dnešnom Mederčina cup-e; všetkým hráčom; rozhodcom; spoluorganizátorovi – Rybníku Mederčina a ich zamestnancom; sponzorom; dievčatám z Mestského kultúrneho strediska – Erike Mičekovej, Ivane Bartovičovej, Viere Flotischlerovej; taktiež všetkým, ktorí prišli podporiť volejbalistov. Ďakujem členom združenia, ktorí počas dňa pomáhali – Andrea Heclová, Martina Muchová, Kristína Labudová, Dávid Moštenicky. Tešíme sa na ďalší ročník volejbalového turnaja Mederčina CUP.“ Branislav Jakab, predseda OZ Hrádocká Venuša.

Sponzormi turnaja boli: Mesto Šurany, TB Coffee, FieroWine, OZ Inšpirujme svet, UNION, Mestské kultúrne stredisko Šurany, COOP Jednota Nové Zámky, Tesco – Nadačný fond, MAS Cedron-Nitrava, Košík Siete Nové Zámky.

Umiestenia:

1.miesto: Špinavci
2.miesto: Kekso tím
3.miesto: Katastrofa trial
4.miesto: Kolotočári
5.-8. miesto: Umelci, KVS, Prepelice, Šurany Beach Boys