Kontaktné informácie

Názov združenia: Občianske združenie Hrádocká Venuša
Sídlo: Nad hliníkom 2722/2, 942 01 Šurany
IČO: 519 569 77

T. číslo: 0950 498 725
E-mail: info@hradockavenusa.sk
E-mail: hradockavenusa@gmail.comPredseda OZ:

Branislav Jakab
E-mail: predseda@hradockavenusa.skPodpredseda OZ:

Ing. Andrea Heclová
E-mail: heclova@hradockavenusa.sk