Kontaktné informácie

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov združenia: Občianske združenie Hrádocká Venuša
Sídlo: Nad hliníkom 2722/2, 942 01 Šurany
IČO: 519 569 77

T. číslo: 0950 498 725
E-mail: info@hradockavenusa.sk
E-mail: hradockavenusa@gmail.com

ZÁSTUPCOVIA ZDRUŽENIA

Predseda združenia:

Branislav Jakab
tel. číslo: 0944 134 229
e-mail: predseda@hradockavenusa.sk

Podpredseda združenia:

Ing. Andrea Heclová
e-mail: heclova@hradockavenusa.sk

NÁJDETE NÁS