Hodnotiaca správa za rok 2019

Milí priatelia a podporovatelia,

máme tu koniec roka 2019 a preto si dovolím vám napísať pár informácií o aktivitách a podujatiach, ktoré naše OZ pripravilo alebo spoluorganizovalo.

Na úvod roka 2019 sme hlasovali v supermarketoch TESCO Komjatice a Šurany za projekt Dňa detí, kde sme sa umiestnili na druhom mieste s počtom hlasov 8438 a získali sme dotáciu vo výške
600 eur. Šek prevzal predseda združenia spolu s predsedníčkou Revíznej komisie dňa 25.03.2019 v Komjaticiach.

Dňa 01.04.2019 sme spustili webovú stránku www.hradockavenusa.sk, ktorú sme získali vďaka spoločnosti WebSupport.sk. Na tejto webovej stránke nájdete všetky dôležité informácie o združení, prihlášku za člena, stanovy, činnosti združenia, podujatia a kontaktné informácie.

Po celý rok naše členky upravovali priestory pred Kostolom sv. Martina v Nitrianskom Hrádku. Taktiež sme upravovali okolie futbalového ihriska v Nitrianskom Hrádku, zachránili sme „Strom generácií“ a maľovali sme spolu s futbalistami zábradlie na miestnom ihrisku.

V mesiaci Apríl sme zorganizovali v miestnom kultúrnom dome Turnaj v Dáme, ktorý sa každoročne koná pri príležitosti oslobodenia obce.

Dňa 31.05.2019 sme v Materskej škole Nitriansky Hrádok pripravili pre deti športovo-zábavné aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. V spolupráci s Centrom voľného času a sponzorov sme dňa 01.06.2019 pripravili pre deti podujatie, ktoré nieslo názov Deň detí plný športu a tvorivosti. Podujatie podporil primátor Mesta Šurany Ing. Marek Oremus a poslanci Mestského zastupiteľstva v Šuranoch.

V spolupráci s Mestom Šurany, Mestským kultúrnym strediskom Šurany a miestnymi organizáciami sme usporiadali už tradičné podujatie „Baví sa Várad dedina, ako jedna veľká rodina“.

V sobotu 06.07.2019 sme pri soche Hrádockej Venuši usporiadali „Prehliadku veteránov“, v rámci ktorej sme udelili cenu za najkrajšie vozidlo.

V spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Šuranoch a Domom Matice slovenskej v Šuranoch sme usporiadali 1. ročník prekážkového krosového behu s názvom Trójske bahno.

Dňa 10.08.2019 sme v spolupráci s Rybníkom Mederčina usporiadali 1. ročník volejbalového turnaja
Mederčina CUP, ktorého sa zúčastnilo 8 družstiev.

V sobotu 17.08.2019 sme na futbalovom ihrisku zorganizovali v spolupráci s Rybníkom Mederčina a Pohostinstvom na ihrisku futbalový turnaj „Futbal starých pánov“.

V sobotu 23.11.2019 sme podporili hasičskú súťaž detí a mládeže, ktorá sa konala v Športovej hale v Šuranoch. Dňa 06.12.2019 sme obdarili sladkosťami deti v Materskej škole v Nitrianskom Hrádku.

Počas roka sme získali 2 dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja spolu vo výške 2150 eur na podporu športu a cestovného ruchu.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým členom združenia za celoročnú spoluprácu pri organizovaní podujatí a podpore aktivít združenia. Taktiež sa chcem poďakovať Mestu Šurany, Mestskému kultúrnemu stredisku Šurany, Domu Matice slovenskej v Šuranoch, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Nadácii Tesco, miestnym organizáciám v Šuranoch a Nitrianskom Hrádku, poslancom Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a všetkým našim sponzorom za podporu a účasť na našich podujatiach. Teším sa na spoluprácu v roku 2020.

Nech prichádzajúci nový rok naplní vaše srdcia nádejou, otvorí vám nové možnosti a prinesie vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme vám krásny nový rok, v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše starosti.

Branislav Jakab, predseda