Všetko najlepšie ku Dňu matiek!

Milé mamy, staré mamy!

K Vášmu sviatku nám dovoľte v mene Vašich detí a vnúčat Vám poďakovať za každé milé slovo, bozk, vrelú lásku, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, pretože aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky. 

Drahé mamy a staré mamy,

k Vášmu sviatku Vám želáme veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých Vašich snov a nádejí. Prajeme Vám aby ste milovali a boli milované, aby ste z úst Vašich detí počuli len slová: “Mama, ďakujem!”
Ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme za život. Ďakujeme za cestu k životu, po ktorej ste nás učili kráčať. Ďakujeme za všetko, ďakujeme za to, čo bolo i za to, čo príde.