Vitajte na oficiálnej webovej stránke
Občianskeho združenia Hrádocká Venuša

Na webovej stránke nájdete všetky informácie o našom OZ – stanovy, prihlášku za člena, príspevky, pozvánky a projekty. K všetkým týmto informáciám sa dostanete cez MENU v hornej časti stránky. 

Najnovšie príspevky:

IMG_6474

Trójske bahno v Šuranoch

V sobotu 27.7.2019 sa v Šuranoch uskutočnilo zaujímavé športové podujatie – prekážkový krosový beh Trójske bahno. Usporiadateľmi tohto podujatia boli Dom Matice slovenskej v Šuranoch, Miestny odbor Matice slovenskej v Šuranoch a Občianske združenie Hrádocká Venuša.

Prehliadka veteránov pri Venuši

V sobotu 6. júla 2019 sa v Nitrianskom Hrádku pri soche Hrádockej Venuše konala Prehliadka historických vozidiel, pri príležitosti 4. ročníka Zrazu veteránov, ktorý organizačne zabezpečoval Vladimír Urban v priestoroch letiska. Prehliadky sa zúčastnil zástupca primátora mesta Šurany František Tamašovič, poslanci MsZ v Šuranoch Ján Kanás a Igor Bartovič a Roman Porubský.

Naše ciele:

 • organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí;
 • skrášľovanie a rozvoj KÚ Nitriansky Hrádok
 • propagácia mestskej časti, rozvoj cestovného ruchu;
 • zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva a kultúry v mestskej časti.

Pri napĺňaní cieľa združenia zamerať sa najmä na činnosti:

 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a programov pre verejnosť – pre deti, mládež a dospelých;
 • Aktívne sa zúčastňovať pri skrášľovaní mestskej časti a dostupnými prostriedkami bojovať proti čiernym skládkam a neporiadkom na verejných priestranstvách;
 • Využívať prostriedky z podporných fondov a grantov na zlepšovanie životného prostredia v mestskej časti a v jej okolí.
 • Zber a zaznamenávanie ústnej ľudovej slovesnosti a hudobno-piesňového materiálu a ďalších prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva z tradície mestskej časti;
 • Zber písomnej obrazovej dokumentácie o mestskej časti, vyhľadávanie a zhromažďovanie archiválií, predmetov a poznatkov vzťahujúcich sa k histórii mestskej časti;
 • Podpora výskumných projektov zameraných na dokumentáciu kultúrnych a historických tradícií mestskej časti;
 • Propagačná činnosť v miestnych, regionálnych a celoštátnych tlačových, audiovizuálnych a elektronických médiách zameraná na zviditeľnenie mestskej časti Nitriansky Hrádok;
 • Pri napĺňaní cieľov združenia spolupracovať s mestskou samosprávou, s Mestským kultúrnym strediskom, organizáciami v mestskej časti a s materskou školou.

PODPORILI NÁS: